Zaregistrujte svoju spoločnosť

Žiadosť o založenie spoločnosti:

Celkom:  1625 USD

Názov spoločnosti:

Uveďte 3 navrhované názvy spoločnosti presne tak, ako by ste chceli, aby vyzerali:
Prvá voľba
Druhá možnosť
Tretia voľba

Riaditeľ:


Vyžaduje sa iba jeden akcionár a jeden riaditeľ, ktorí môžu byť rovnakou osobou.
Meno riaditeľa
Povolanie
Národnosť
adresa
telefónne
Emailová adresa

policajti:


(Pomenovanie dôstojníka je VOLITEĽNÉ)
Meno dôstojníkov
Držaný úrad (tj tajomník)
Povolanie
Národnosť
adresa
telefónne
Emailová adresa

Účel spoločnosti: