Registrirajte svoje podjetje

Vloga za ustanovitev podjetja:

Skupaj:  1625 USD

Ime podjetja:

Prosimo, da podjetju navedete 3 predlagana imena, kakršna želite:
Prva izbira
Druga izbira
Tretja izbira

Direktor (i):


Potrebujete le enega delničarja in enega direktorja, ki je lahko ista oseba.
Ime direktorja
Poklic
Državljanstvo
Naslov
Telefon
Email naslov

Policisti:


(Imenovanje častnika je neobvezno)
Ime častnikov
Urad (tj. Sekretar)
Poklic
Državljanstvo
Naslov
Telefon
Email naslov

Namen podjetja: